รู้จักเรา

แพทย์ประจำคลินิก
นพ.วริสร สุวรรณฉัตรชัย

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
(แพทย์ปริญญา สาขาตจวิทยา ด้านผิวหนังโดยตรง)ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2542-2545 อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • พ.ศ.2550-2551แพทย์ปฏิบัติการศูนย์ผิวหนังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 • พ.ศ.2552-2554 อาจารย์ประจำ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ


ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542

 • Fellow in Dermatologic LASER surgery รพ.รามาธิบดี

 • Fellow in Dermatology ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยประสานมิตร

 • Diplomate in Practical Dermatology, Cardiff, Wales, United Kingdom

 • Diplomate American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine, USA

 • Visiting Juntendo University Faculty of Medicine, Tokyo, Japan

 • Master of Science Program in Dermatology, Mae Fah Luang University

 • Thread Rejuvenation Training Program in Korea, Medical Academy in Korea


สมาชิกสมาคม

 • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

 • DERMATOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

 • สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

 • CHELATION MEDICAL ASSOCIATION, THAI

 • สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย

 • THAI SOCIETY OF COSMETIC DERMATOLOGY AND SURGERY


กรรน์ภิรมย์คลินิก "คลินิกเพื่อความงามและผิวพรรณ" ให้บริการดูแลรักษาด้านความงามรวมถึง ปัญหาผิวพรรณและเส้นผม (Aesthetic Beauty Clinic and LASER center) ด้วยการใช้เครื่องมือ ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองจาก อย. ไทย และต่างประเทศ รวมถึงการรักษาด้วยยาและเวชสำอางคุณภาพสูง ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

ทางคลินิกมีบริการหลายประเภทที่เหมาะสมกับสภาพผิวของคุณ โดยสามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งพร้อมที่จะดูแล เพื่อให้คุณมีผิวพรรณที่อ่อนเยาว์ เปล่งปลั่ง สดใส อย่างปลอดภัย และไม่มีผลข้างเคียง

    

Visitors: 490,959